Bostedet Grandbo

Grandbo er et bosted for unge mennesker,
hvor ungdomslivet og den sociale træning er i højsæde.

De unge mennesker er i høj grad med til at præge bostedets kultur og har indflydelse på fællesskabet, samt hvad dagligdagen og aktiviteter kan indeholde.

Grandbos fundament bygger på et menneskesyn, hvor alle mennesker har krav på og retten til at bestemme over eget liv. Vores pædagogiske opgave er derfor at støtte og vejlede de unge mennesker i deres valg og rådgive i forhold til hvilken indflydelse, det vil få.

Vi tilbyder et botræningsforløb, hvor de unge udvikles i forhold til deres individuelle behov. Disse behov og ønsker tages alvorligt og danner grundlaget for forløbet.

På bostedet vægtes den anerkendende dialog, samarbejde, samspil, nærvær mellem de unge og personale samt deres samvær og relationer til pårørende højt. Vi tager udgangspunkt i de kompetencer, som de unge allerede har, og anvender dem i udviklingen af nye.

Ringe, der flyver rundt i luften, er et symbol på det venskab, I får på Grandbo. En cirkel er et symbol uden en begyndelse og ende. Det er symbolet for helhed og kærlighed.

Bostedet Grandbo er et privat botilbud godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.
Vi er godkendt efter Serviceloven §107.

PLADSER
  • 9 midlertidigt ophold

ALDERSGRUPPE
  • 18 – 30 år

AFDELINGER
  • Bostedet Grandbo

SÆRLIGE INDSATSER
  • Kontaktperson

TILLÆGSYDELSER
  • Hjemmedag

  • Personlig støtteordning

MÅLGRUPPER
  • Udviklingshæmmede

Ejer
Pia Just
pia@grandbo.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner Jesper Christensen, Pia Just, Pernille Brandt, Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen & Mette Jensen