En lettere vej til det rette tilbud

Vi er en netværksgruppe af bo-, opholds-, og behandlingssteder med tilknytning til Holbæk Kommune.

Den Miljøterapeutiske Organisation

Lykkegard

Maglesøhus

Malthesminde

Pilagergaard

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner
Jesper Christensen,
Pernille Brandt, Pia Kjær Rolander,
Jesper Mortensen, Mette Jensen