Maglesøhus

Maglesøhus er et privat miljøterapeutisk opholds- og behandlingssted for børn og unge i alderen 10 – 26 år.

Maglesøhus består af tre afdelinger: Villa Alba beliggende centralt i Tølløse samt Villa Bella og Villa Cornelia, der begge ligger i Holbæk.

Maglesøhus er for børn og unge med psykiske problemstillinger, som har brug for professionel behandling. Vores børn og unge har ofte diagnoser såsom personlighedsforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse, angst, ADHD, Autisme-/Aspergerssyndrom og komorbiditet.

Det behandlingsmæssige arbejde tager afsæt i miljøterapien og et anerkendende og narrativt grundsyn. Den pædagogiske tilgang er ressourcefokuseret med inddragelse af kognitive og narrative metoder. Fundamentet er en omfattende tværfaglig viden om og erfaring med behandling af unge, der kæmper med psykiske vanskeligheder.

Hver ung har sin egen kontaktperson, som er ansvarlig for at informere forældre og kommune om den unges udvikling og trivsel i hverdagen. Vi har vores egne dagbehandlingstilbud: Hjembækskolen og Ulstrupskolen. Begge skoler er funderet i miljøterapeutiske rammer.

Vi motiverer og støtter børnene/de unge i at engagere sig i fritidsaktiviteter. Der er adgang til Holbæk Ungdomsskole, fitnesscenter, sportsaktiviteter, ridning og mange andre tilbud både i Holbæk, Tølløse og omegn.

Personalegruppen består af pædagoger, socialrådgivere, social- og sundhedsassistenter, en psykiatrisk sygeplejerske, en psykolog og en psykiater.

Læs mere om vores døgn- og dagtilbud på www.maglesoehus.dk

Hos Maglesøhus får de unge tryghed, omsorg og beskyttelse og de bedste betingelser for at udvikle sig henimod at klare sig selv i voksenlivet.

Maglesøhus er godkendt efter § 66, stk. 1, nr. 5, § 107 samt § 76 i Serviceloven.

PLADSER
 • 19 døgnpladser

 • 85 skolepladser

ALDERSGRUPPE
 • 10 – 26 år

AFDELINGER
 • Villa Alba

 • Villa Bella

 • Villa Cornelia

 • Dagbehandlingstilbuddet Hjembækskolen

 • Dagbehandlingstilbuddet Ulstrupskolen

SÆRLIGE INDSATSER
 • Psykolog

 • Psykiater

 • Kontaktperson for børn/unge

 • Pædagogisk støtte

 • Individuelle terapisamtaler

 • Terapisamtaler med forældre

 • NADA

 • Musiklærer

 • ART-grupper for vores unge

MÅLGRUPPER
 • Børn og unge med psyko-sociale og/eller psykiske vanskeligheder

DIAGNOSER
 • Angst

 • ADHD

 • Personlighedsforstyrrelse

 • Autisme-/Aspergerssyndrom

 • Tilknytningsforstyrrelse og komorbiditet

Leder
Pia Kjær Rolander
Tlf. 31 18 76 90
pia@maglesoehus.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner
Jesper Christensen, Pernille Brandt,
Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen, Mette Jensen