Pilagergaard

Pilagergaard er et socialpædagogisk Børne- og Ungehjem
beliggende lidt udenfor Holbæk.

Hos os får de unge en strukturet hverdag med rum og plads til at udvikle sociale kompetencer og indgå i sociale og familiemæssige relationer. De unge støttes i at indgå i fællesskaber og venskaber, hvor de føler sig set, hørt, værdsat og anerkendt. De får strategier til at kunne håndtere forskellige former for kommunikation, hvad enten det drejer sig om at ytre sig i sociale sammenhænge eller lytte og udvise empati.

På Pilagergaard arbejder vi ud fra KAT-kassens metoder. Vi har fokus på kommunikations- og relationsarbejdet, for at den unge kan lære at udtrykke og formidle egne følelser, tanker og behov. Vi arbejder med jeg-støttende samtaler, hvor personalet støtter den unge i at sætte ord på følelser, kropssprog og stemning.

Mange af vores unge har ikke lært at sætte ord på følelser og give udtryk for egne behov på en hensigtsmæssig måde. Ofte har de en eksistentiel følelse af tab og svigt, der sætter sig som en indre smerte. De har ofte ikke tillid til andre og troen på, at andre kan forstå deres følelser. Hvis de unge reagerer voldsomt i følelsesmæssige situationer, arbejder personalet med low-arousal tilgange.

En del af vores personale er uddannet i Cool Kids programmet, som er et angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge. Det bygger på kognitive adfærdsterapeutiske principper, hvor de unge lærer, hvordan angst opstår og om sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handling. De lærer, at tanker kan styres, og at der findes alternative tanker, som kan udfordre og reducere følelsesmæssigt ubehag, kropslige gener og uhensigtsmæssig adfærd.

Hos os får de unge en strukturet hverdag med rum og plads til at udvikle sociale kompetencer og indgå i sociale og familiemæssige relationer.

Pilagergaard er godkendt efter Barnets Lov § 46 og 47 samt 114 (Ungestøtte)

PLADSER
 • 9 døgnpladser

ALDERSGRUPPE
 • 10 – 18 år

 • 18 – 23 år

AFDELINGER
 • Pilagergaard Børne- og Ungehjem, Barnets Lov § 46 og 47

 • Pilagergaard Vitea – botræning § 114 (Barnets Lov)

SÆRLIGE INDSATSER
 • NADA

 • Familiesamarbejde

 • Støttet samvær

MÅLGRUPPER – DIAGNOSER
 • Tilknytningsforstyrrelse

 • Forandret virkelighedsopfattelse

 • Omsorgssvigt

 • Sociale problemer

 • Opmærksomhedsforstyrrelse

 • Indadreagerende adfærd

 • Autismespektrumforstyrrelse

Leder
Mette Jensen
Tlf. 28 26 93 05
mj@pilagergaard.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner
Jesper Christensen, Pernille Brandt,
Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen, Mette Jensen