Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte

Maltheminde Bo- og Uddannelsesstøtte er et botilbud med selvstændige lejligheder til unge mellem 16 og 30 år.

Vores vision er at støtte udsatte unge i at etablere sig i egen bolig og samtidig støtte og fastholde dem i et skoleforløb, en uddannelse eller en aktivering, således at de senere bliver selvhjulpne, selvforsørgende og selvstændige individer, der efter bedste evne bidrager til vores samfund.

Vi arbejder med:

  • Fastholdelse af unge i uddannelse
  • Botræning i egne lejligheder
  • Træning af sociale kompetencer

Gennem vores tre afdelinger skaber vi sammenhæng, progression og en tryg udslusning.

Malthesminde Bo- og Uddannelsesstøtte består af tre afdelinger med i alt 14 selvstændige lejligheder, der tilsammen udgør vores udviklingstrappe.

Malthesminde er godkendt efter § 66 og § 107. Vi er også velegnede til efterværnsopgaver

PLADSER
  • 14 døgnpladser

ALDERSGRUPPE
  • 16 – 30 år

AFDELINGER
  • Gartnervænget, Regstrup

  • Malthesminde, Vipperød

  • Roskildevej, Holbæk

MÅLGRUPPER
  • Unge med psykiske udfordringer, unge som har behov for udslusning fra døgninstitution eller behandling

  • Unge med behov for botræning og støtte til fastholdelse i uddannelse eller aktivering

Leder
Jesper Mortensen
Tlf. 23 23 65 35
jesper@malthesminde.dk

Vi mødes jævnligt i netværket for at udveksle viden og erfaringer og lade os inspirere af hinandens tilbud og steder.

Netværket har eksisteret i et par år, og vi kender nu hinanden så godt, at vi finder det naturligt at udkomme med en samlet oversigt over netværkets tilbud.

Netværkets tilbud er seriøse og professionelle på et fagligt højt niveau.

Mange hilsner
Jesper Christensen, Pernille Brandt,
Pia Kjær Rolander, Jesper Mortensen, Mette Jensen